Bulgarian (Български)English (United Kingdom)

 

Контакти

Адрес:

1463 София, България

бул. Патриарх Евтимий №92

тел./факс: +359 2 952 66 64

 

Публикации

Информационните материали на кампанията „ЕДНАКВО ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУДА С ЕДНАКВА СТОЙНОСТ”

Листовка - (Изтегли) (3MB) Документите се виждат с Acrobat 								Reader

Брошура - (Изтегли) (7MB) Документите се виждат с Acrobat 								Reader
back В настоящата публикация се анализира положението на жените на неформалният пазар на труда в България и се обосновава необходимостта от разработване на джендър стратегия за гарантиране на икономическите им права. На базата на богат емпиричен материал се аргументира тезата, че неформалната заетост предоставя реални или илюзорни възможности за оцеляване и за поддържане на различен жизнен стандарт днес и сега, но лишава "неформално" заетите от перспективи за развитие и социална сигурност в бъдеще.  (Изтегли) (1939kB) Документите се виждат с Acrobat 								Reader
Съдържание:

Ресурсни материали
! Дискриминация - учебен филм
Видео клип, който може да видите тук
back Идеята за това издание се породи от споделената от много специалисти необходимост от събрани на едно място документи за борбата с трафика на хора. Публикуването му стана възможно благодарение на проекта "Превенция на проституцията и трафика в две български общини", който стартира на 1 септември 2004 г. с финансовата подкрепа на Демократичната комисия към посолството на САЩ в България.  (Изтегли) (606kB) Документите се виждат с Acrobat 								Reader
back Практическото ръководство "Оценка на Джендър въздействието" е подготвено с финансовата подкрепа на Кралство Норвегия в рамките на споменатия проект. Усилията на партньорските организации ще бъдат насочени към повишаване на гражданското участие в развитието на политиките на местно ниво. (Изтегли) (165kB) Документите се виждат с Acrobat 								Reader
back
Наръчника е на тема "Как да работим на местно ниво за утвърждаване на равенството между половете". Изданието е подготвено с финансовата подкрепа на Кралство Норвегия в рамките на проекта "Прокарване на въпросите за равнопоставеност на местната власт", който стартира през септември 2004г. в партньорство с две организации от НМРВ - Асоциация "SOS - семейства в немилост", Варна и Сдружение "Европейски компас", Силистра.  (Изтегли) (181kB) Документите се виждат с Acrobat 								Reader
Общи идеи и обединени усилия или за Националната мрежа за равни възможности - изданието е разделено на няколко глави, които тематично обхващат общи проекти на организации от НМРВ (и по този начин кратката й история) и презентации на НПО, избрали да се представят с проекти в същата област. (Още) (2125kB) Документите се виждат с Acrobat 								Reader
"Трафикът на хора - Българският отговор" - изготвена в рамките на проект "Ограничаване на опастността от трафик и проституция на деца от рискови социални групи на територията на гр. Русе", пилотен проект на USAID в защита на детския труд в Русе, България.  Проектът беше осъществен от Creative Associates International Inc. съвместно с 5 български неправителствени организации. (Още) (827kB) Документите се виждат с Acrobat 								Reader
"Жени, труд, глобализация", 2003  - изследване на АСА и ЖАР, направено по финансирания от UNIFEM регионален проект за България, Унгария и Казахстан "Икономически възможности и предизвикателства пред жените".... (Още) (1654kB) Документите се виждат с Acrobat 								Reader
Платформа за действие, 1998г. Изтегли (363kB) Документите се виждат с Acrobat 								Reader
Държавни мъже и работни пчелички, 2000г. Изтегли (683kB) Документите се виждат с Acrobat 								Reader

 

 • Резюме на Пекинската платформа, положението на жените в България и препоръките на Комитета на ООН към българското правителство по изпълнението на Конвенцията за премахване на всякакви форми на дискриминация спрямо жените;
 • Диплянка "Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените" – какво включва Конвенцията и как да я използваме;
 • Алтернативен доклад по Конвенцията за премахване на всички форми от дискриминация по отношение на жените - януари 1998 г.
 • Доклад за изпълнението на Пекинската платформа в България - публикувано в "Mapping Progress", WEDO, New York, 1998.
 • Българска статия и статистически данни за социалното развитие, публикувани в "Social Watch 1999", Montevideo, 1999.
 • Доклад за състоянието на женското здраве, публикуван в издание на WEDO, New York, 1999
 • Регионален доклад за състоянието на институционните механизми и националните планове за действие, разпространен в ООН, февруари - март 1999 г. Български превод с приложения: т.201 Пекинска платформа за държавните механизми за равнопоставеност, преглед на положението на жените в България 1999г., резюме на препоръките на CEDAW към Република България, Ню Йорк 1998г.