Bulgarian (Български)English (United Kingdom)

 

Контакти

Адрес:

1463 София, България

бул. Патриарх Евтимий №92

тел./факс: +359 2 952 66 64

 

Проекти

ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

 

„Младите хора – създатели на политики за развитие на общността чрез култура и творчество“ е новият проект на фондация ЖАР, съфинансиран по Програма “МЛАДЕЖТА В ДЕЙСТВИЕ”.

Проектът цели да допринесе към подобряването на средата – както по отношение на политики, така и на практически условия - за повишаване на знанията и ключовите умения за заетост в сферата на културните и творчески индустрии на българските младежи. Целите ще бъдат постигнати чрез провеждане на проучвания и интервюта с отговорните за създаване и осъществяване на тези политики по места, работни срещи с представители на професионални организации, посещения в културни институции, дискусии с представители на местните и национални власти, и формулиране на предложения за дългосрочни ангажименти към отговорните за изработване на политики за младежка заетост.

Дейностите по проекта, с фокус върху отдалечени от столицата градове и общности от млади хора, които имат по-ограничени възможности за достъп до културни институции и събития, ще предоставят инициативи за усъвършенстване и по-добро използване на уменията им за индивидуално кариерно развитие; за свързване на световете на образование, обучение и работа; за развиване на правилната комбинация от умения на личностно ниво; и по-добро предвиждане на бъдещите потребности от умения от работодатели, местни и национални власти, кариерни консултанти.

Специфични цели на проекта:

1. Да повиши младежката гражданска активност и участие в разработване на младежки политики за професионално образование и заетост на местно и национално ниво с фокус върху преодоляване на социалните и икономически трудности, и географските обстоятелства.

2. Да допринесе към повишаване на знанията и уменията за кариерно развитие на младите хора в творческите професии, хармонизирани с изискванията и стандартите на европейските програми.

3. Да създаде местни и национални формални и неформални мрежи за обмяна на опит, идеи, и образователни възможности в областта на КТИ между младежи, младежки групи и професионални общности (културни институции – театри, галерии).

Период на изпълнение на проекта: септември 2012 г. - август 2013 г.

Тук можете да прочетете анкетата за възможностите за професионално образование и реализация в областта на културните и творчески индустрии (КТИ). В рамките на проекта анкетата ще бъде проведена с младежи от избраните градове – София, Перник, Шумен, Силистра.

Ако желаете, можете да попълните анкетата и да ни я изпратите на имейл адрес:  Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Анкета

Резултати от анкетите по градове: Перник; Силистра; Шумен; София

Тук можете да прочетете анализи на младежката заетост и професионалното образование в областа на културно творческите индустрии в градовете участващи в проекта: ПерникСилистра, Шумен


С издаването на два наръчника – „Кастинг за творчески общини” и „Кастинг за млади творци” - приключи проектът.

Наръчниците бяха разработени в резултат на проектните дейности, в които се включиха над 150 младежи на възраст от 16 до 30 г. от 18 населени места на страната, които участваха в семинари в Перник, Шумен и Силистра и национална младежка среща в София. Младите хора посетиха музеи и галерии, телевизионно студио, театри, звукозаписна компания; срещнаха се с продуценти на фестивали, автори на компютърни игри, дизайнери, мениджъри на културни институции.

Процесът на работа беше един своеобразен кастинг на идеи и творчески умения, на предложения как да се използва творческият потенциал на младите, за да подобрят своя живот и да допринесат за развитието на своите общности чрез предприемачество в културата.

Изготвеният видео клип, който представя работата по проекта и показва способността на младите хора, независимо от техния икономически и социален статус и място на живеене, да са активни създатели на ресурси за развитието както на самите себе си, така и на общността  може да бъде видян тук: https://www.facebook.com/photo.php?v=637105626324324&set=vb.148447115190180&type=2&theate

  • Младите хора – създатели на творчески общини

27 - 28 февруари, 2013 - Перник

На 27 и 28 февруари в град Перник се състоя първата среща по проекта „Младите хора – създатели на политики за общността чрез творчество и култура”, изпълняван от фондация ЖАР и съфинансиран от програма «Младежта в действие.» Срещата събра ученици, студенти, млади творци, представители на творчески и културни институти, както и на местната власт, за да обсъдят заедно въпроси, свързани с възможностите за професионално образование и кариера в областта на творческите и културните индустрии в града.

В двудневната програма на срещата участваха г-жа Илинка Никифорова, зам.–кмет „Образование и култура”, община Перник, г-жа Светлана Ломева, директор, Асоциация за развитие на София, г-жа Снежанка Викторова, началник отдел „Образование и култура”, община Перник, Деница Лозанова, ръководител на проект „Младите хора –създатели на политики за общността чрез творчество и култура”, фондация ЖАР. Славчо Чанев – гл. експер Култура в отдел Образование и култура на община Перник разказа за това, как се прави фестивала на маскарадните игри Сурва и рок-фестивала Китариада, какви трудности се срещат, как се финансират, как младите хора да станат участници в тях, не само като публика, но и като организатори.

Младите хора имаха възможност да обсъдят своите оригинални идеи как градът им да стане творческа лаборатория и какво още трябва да се направи в тази посока. Интересните дискусии всъщност показаха, че градът вече има достатъчно инфраструктура и възможности, които могат да се използват за тази цел, ако се обединят усилията на всички заинтересовани страни. Не се случва често да се говори за творчески проекти, които свързват в едно винкел и въглища, подземен музей на минното дело, железен принц, археология, театър и фестивал на китарата ... В рамките на срещата представителите на ЖАР бяха организирали посещения в различни институции и организации (местния театър, телевизия, читалище, музей, радио, галерия, рекламна агенция, младежки дом). Младежите попълниха анкетна карта „Моите 5” (5 неща които не знам за ... ; 5 неща които харесвам в ...; 5 неща които искам да се променят в...). Резултатите от анкетите ще бъдат обобщени и публикувани на страницата на ЖАР.

В помощ на участниците, със споделен личен опит като творец и организатор на културни и творчески събития се включи и Мариaн Бачев, актьор, завършил НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ със специалност „Актьорство за драматичен театър“ и магистърската програма в НАТФИЗ „Мениджмънт в сценичните изкуства“.

Тук може да видите снимки от събитието:

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.552791711422383.1073741825.148447115190180&type=1

 

28 - 29 март, 2013 - Шумен

Поредната среща по проекта се състоя в Шумен на 28 - 29 март 2013. Присъстваха ученици от местните училища, представители на местната власт, представители на културни институции и др. от града. Срещата на младите хора беше открита от г-жа Живка Тонева, заместник-кмет по култура, просвета и образование, община Шумен. Тя сподели, че Шумен е кандидат за Европейска столица на културата 2019 и това е шанс за града да покаже богатата си културна история, да се развие като културно средище, туристическа дестинация и инфраструктура. Младите хора в града да проявят своята активност и като автори, и като публика. Според г-жа Тонева, мнението на младите хора винаги е важно, защото те могат да дадат нови идеи за развитието на града и културата. Стилиян Стоянов – ст. експерт в отдел „Култура”, Община Шумен, сподели, че с кандидатурата на града за европейска столица на културата е вече поставено начало за промяна, и шанс на шуменци и града да се промени. Той също увери участниците, че вратите на отдел "Култура" са отворени и всички млади хора са добре дошли с идеите си, ще срещнат разбиране и всякаква подкрепа.

Двудневната среща протече с работа в групи, посещения на културни институции, дискусии и обмяна на идеи по темите на проекта. В първата група, Поглед в миналото с мисъл за бъдещето”участниците споделиха своите идеи за Шумен като творчески град. Според тях, градът има богато историческо наследство, което може да се рекламира по-добре; необходимо е да има и свободен достъп за посещение на културни забележителности с обучителна цел. Те също споделиха, че е необходимо подобряване на местата за сценична изява и спортните съоръжения /летен театър, „Пегал”, стадиона в градската градина/; подобряване на инфраструктурата, особено около исторически обекти. Други идеи се отнасяха до подобряване на информацията за култура и културни събития в града, създаване на информационна система и използване на новите медии за разпространение. Другите групи също се обединиха около идеите, че богатото културно историческо наследство трябва да се използва по-добре, да се използва миналото за изграждане на нов културен облик на града в днешния ден. В критичните си бележки участниците посочиха, че има неизползваеми сгради, които могат да се ремонтират и трансформират за нови цели, да се поддържат паметниците на културата, да се привлекат повече туристи в града. Да се правят представления на паметник „Създатели на българската държава.”

Работната група с името „Сцена без лимит”; „Шумен – сцена в града, град в природата!”, предложи реновиране, осветяване, ремонтиране на подлезите и превръщането им в места за култура; поставяне на информационни билбордове на ключови места в града, възстановяване на летния театър; възстановяване на музикалния театър.

Интересни бяха и предложенията на младите хора как те си представят техния град. Част от техните идеи бяха свързани с играта На лов на културни съкровища - „Моите 5”. Част от участниците посетиха ДКТ „Васил Друмев” и откриха, че има много неща, които не са знаели досега. Друга група от участниците посетиха Радио Шумен. Третата група ученици посети Регионален исторически музей – гр. Шумен. И тук младите хора откриха много неща, които не са знаели за града си.

Останалите дейности, в които бяха ангажирани младите хора, участници в срещата, включваха събитие наречено „Кастинг за творци”, в което се включиха Христо Христов – фотограф и Методи Вълчев – актьор. В сесията, наречена Кастинг за творчески предприемачи, се включи Слав Бойчев - актьор, основател и собственик на МОНТФИЗ и Стилиян Стоянов – ст. експерт в отдел „Култура”, Община Шумен.

Срещата в Шумен, както и в другите градове от проекта, отново показа, че младите хора имат огромно желание да бъдат творци и създатели на култура и изкуство. Но само желанието им не е достатъчно: подчертани бяха трудностите, с които те се сблъскват в по-малките градове – липсата на специализирано обучение, липсата на културна инфраструктура, на подкрепа от страна на местната власт, и т.н. От срещата ни в града остана чувството, че все пак в следващите години, в които градът усилено ще се подготвя за кандидатурата си за столица на Европейската култура, ще бъдат и огромна възможност да се постигне онова, което желаят не само младите, но и всички жители на града – той да бъде привлекателно място за живот, с богата култура, която отговаря на историческото място на града в живота на региона и на страната.

Тук може да видите снимки от събитието:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.565753286792892.1073741826.148447115190180&type=3

 

5 – 6 април, 2013 - Силистра

На поредната среща по проекта на фондация ЖАР в град Силистра участваха ученици от града, представители на местната власт, представители на културни институции от града, неправителствени организации. Срещата беше открита от г-жа Цветана Игнатова, началник отдел „Култура”, община Силистра и Деница Лозанова, ръководител на проект „Младите хора – създатели на политики за общността чрез творчество и култура”, фондация ЖАР.

Основната тема на срещата беше как младите хора си представят Силистра като творческа община – какви са възможностите, които градът предоставя на младите хора да се развиват в културата и изкуството, какво могат самите млади хора да допринесат за превръщането на града в творческа лаборатория, как младите хора и местната власт да работят по-добре заедно в тези посоки.

През първия ден участниците в срещата се впуснаха „На лов за културни съкровища” – посещения в културни институции в града, за да се запознаят с тяхната история, дейност, проблеми. Участниците бях разпределени в групи, които посетиха кукления театър, читалище, музей, галерия, рекламна агенция, младежки дом в града и определиха 5 любопитни факта, които досега не са знаели за съответната институция. В груповата работи при представянето на резултатите се включи и г-жа Цветана Игнатова, началник отдел „Култура”, община Силистра.

Като силни страни на града си в областта на изкуството и културата, младите хора отбелязват провеждането на „Пролетни игри и песни”, младежки неформални рок групи, които получават спонсорство и са провели няколко рок концерта в стари изоставени сгради. Към слабите страни те посочват закриването на драматичния театър в Силистра, в резултат на което сградата на театъра се руши, тъй като за поддръжката й отговаря община Добрич. Липсват кино, професионални ансамбли; много трудно се намира допълнително финансиране за традиционните силистренски фестивали, а това води до липса на интересни събития в града и съответно липса на възможност за привличане на посетители. В града има обществени пространства, които привличат гражданите, но не се използват като културни пространства - например молът, хотели. Участниците споделиха, че липса на информация и знание за съществуващи добри практики, няма и синхрон и работа в мрежа на организациите, активи в сферата на културата.

Какви възможности виждат младите хора за подобряване на положението в града: някои от предложенията бяха да се организира национално надиграване, защото градът има традиции във фолклора; някои от изоставените индустриални сгради да се превърнат в галерии и в места за срещи на творци и артисти; да се насърчи мобилността в града като се изградят велоалеи от крепостта до Чатал чешма. Други предложения:

- Да се определят няколко стари сгради, които да се изрисуват с графити;

- Трансформиране на стари лодки и кораби в музеи и арт заведения;

- Трансформиране на гарата в по-приятен за околните външен вид – мозайка от плочки;

- Създаване на цветно пано, на което гражданите да пишат своите послания;

- Възможност за обогатяване и разширяване на контактите с Румъния и насочването им в посока на културен и творчески обмен, ръководен от млади хора и с тяхното участие.

- Превръщане на културно-историческото наследство на града в туристическа дестинация, но най-вече и превръщането му в пространство за случване на съвременно изкуство.

- Използване на нови технологии – най-вече за привличане на нови публики и обновяване на страниците на културните организации.

През втория ден младите хора участваха в дискусии, посветени на предприемачеството в областта на културните и творчески индустрии, като имаха възможност да се включат и в практическа игра „Стартирай своя бизнес – игра за творчески предприемачи”. Техни помощници бяха Методи Вълчев, млад актьор и творчески предприемач, както и г-жа Цветана Игнатова от общината. По този начин младите хора успяха да видят трудните и лесните страни на културното предприемачество от гледната точка на авторите и творците, и от гледна точка на местните власти, които трябва да подпомагат образованието и бизнеса в тази област.

А ето как младите хора си представиха един нов творчески град Силистра в слогани:

Силистра – симбиоза между фолклора и съвремието

Силистра – град, в който има какво да се случи

Където има място, е сцена! (където има сцена няма място!)

Силистра – презареждане!

Силистра – традиции през времето

Младите в действие

Като заключение: и тук, както и при срещите в Перник и Шумен, откриваме една не толкова добра закономерност: заявеното желание на младите хора да се включат и като автори, и като участници в културни и творчески събития, от една страна, и от друга, липсата на добра инфраструктура в града, която да им помага да осъществят своите проекти. Формалните и неформалните разговори по време на срещите потвърдиха, че ако има желание и сътрудничество на двете основни страни – местните власти и младите хора – чрез техни групи, сдружения, неправителствени организации – това може да се постигне. Надяваме се, че чрез този проект сме допринесли поне малко за това, тези въпроси да се поставят на дневен ред и да започне търсене на възможни решения.

Снимки от срещата в Силистра може да видите тук:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.567802816587939.1073741827.148447115190180&type=3

 

25 - 26 юни, 2013 - София

На 25 - 26 юни 2013г. в София се проведе националната младежка среща по проекта „Младите хора – създатели на политики за развитие на общността чрез творчество и култура“, съфинансиран от програма „Младежта в действие.“ Срещата събра повече от 60 младежи, ученици и студенти от страната – София, Силистра, Шумен, Перник, Варна, Видин, Ловеч,Търговище, Пловдив, с. Юруково, с.Ясен, Ямбол, Самоков, Стара Загора за да дискутират въпроси свързани с професионалното образование и създаването на умения за предприемачество в областта на културните и творческите индустрии.  Срещата се проведе в betahaus|sofia.

Целта на тази последна среща по проекта беше да се обобщят резултатите от работата по проекта в предишните месеци, да се споделят основните проблеми пред младите хора за обучение и професионална реализация в секторите на културата и изкуствата, както и да се определят основни препоръки за бъдещи дейности и инициативи на местно и национално ниво за подобряване на условията за професионална реализация на младите творци.

През първия ден участниците се срещнаха и работиха по групи с ръководителите на проекта от фондация ЖАР и представители на културните и творчески индустрии в София: Севдалина Войнова, председател на УС на фондация ЖАР, Д-р Мая Василева, изпълнителен директор на Асоциация на телевизионните продуценти,Светлана Дамянова, ръководител прес-отдел на София Филм Фест. Заедно с професионалистите, участниците обсъдиха проведените в техните градове анкети и работни срещи с представители на местната власт, културни институции, училища, говориха за трудностите при избор на професионална кариера в културата и изкуството, споделиха идеи какво би могло да се направи във всеки град за подобряване на условията за участието на младите хора в тези сектори. Вечерта те присъстваха на запис на телевизионното предаване „Комиците.“

През втория ден младите хора имаха възможност да влязат „зад кулисите“ и да видят сами какво означава да си творчески предприемач,  как се управлява театър, как се привличат публики, как се прави репертоар, как се прави тв предаване за култура в национална медия, как се избират лицата на телевизията, как се прави цялостна визуална концепция за международен фестивал, как се прави интериорен дизайн, какво означава да си музикален продуцент, как се управлява галерия, как се курира изложба.

Участниците, разделени на групи по интереси, посетиха институции и организации, представляващи различни видове културни и творчески индустрии: театър „София”Българска национална телевизия, дизайн студиото Постстудио, архитектурно студио Функт, Вирджиния рекърдс, Софийска градска художествена галерия, издателство Колибри. След това, младите хора се събраха и споделиха своите преживявания и идеи, а в края на деня срещата завърши с дискусия с актьора от театър „Възраждане“, и общински съветник в Столична община, Роберт Янакиев.

Какво научиха младите хора от срещата и какви препоръки споделиха за бъдещата си работа и бъдещи проекти:

„Не е важно само да бъдеш комуникативен, но и винаги да си в крак с новостите на сферата, в която желаеш да се развиваш”

„Във всеки град да съществува център за обучение, в който да се подготвят млади кадри, желащи развитие в телевизонната сфера”

„В българските училища да се сформират консултативни съвети за вземане на решение какво да бъде включено в учебната програма, в които да участват учители, родители , както и ученици , като по този начин се взема предвид мнението на ползвателя „

„Промяна в законодателството относно пираството „

„Галерията да търси начин да привлече по–младата публика, чрез по-модерни форми на реклама „

„Да търси начин да изнесе изкуството „навън”

„Да се развие публично – частно партньорсво”

„Ключът към успеха са малките детайли”

„Създаване на  информационен портал за обяване на кастинги”

„Създаване на програма за представяне на млади успели предприемачи : „Сподели опит”

Ето и съветите на професионалния актьор:

  • част от таланта е да имаш шансът да го изразиш,эвъзможността да го покажеш
  • партньорството е много важно
  • няма рецепта за успех, с каквото и да се занимава човек, сърцето му трябва да го иска истински
  • трябва да търсиш, да предизвикваш
  • „Само чрез предаването на опита можеш да остарееш нормално.”

Снимки от срещата може да видите тук:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.608876542480566.1073741828.148447115190180&type=3

Със срещата в София приключиха и дейностите по проекта.

 

 

ПРИКЛЮЧИЛИ ПРОЕКТИ

2012: Фондация ЖАР стартира инициативата „ Защо София?” по програма Европа наСтолична община. Приоритетна област на проекта е подкрепата на инициативи и проекти, свързани с дейности по подотовката и представянето на кандидатурата на София за Европейска столица на културата.

Проектът цели да представи кандидатурата на София за Европейска столица на културата 2019 сред гражданите на столицата и гражданите на ЕС, като използва комуникационните механизми на новите медии с новоизработено многоезично дигитално съдържание. Също така да подпомогне приноса на гражданите за изграждане на силна кандидатура на града чрез техните отговори на въпроса „Защо София?”; да популяризира сред гражданите, структурите на гражданското общество, бизнеса, дейците на културата и изкуството в София и страните-членки на ЕС кандидатурата на София за Европейска столица на културата 2019, както и да използва и подкрепи комуникационни механизми за разпространяване на информация за София като кандидат за Европейска столица на културата 2019, възможни чрез новите технологии и медии: интернет страници, социални мрежи, You Tube, mobile applications, чрез създаване на визуално съдържание.

Проектът предвижда да бъдат засенети 100 кратки интервюта с разпознаваеми лица, свързани със София и с граждани на града, които да отговорят на въпроса „Защо София?”, като целта е да се информират повече хора за кандидатурата на София и от друга страна да се идентифицират различните силни страни на града.

50 от видеата ще бъдат селектирани, преведени на 3 езика и субтитрирани, за дигитално разпространение в интернет пространството.

2011: Фондация ЖАР стартира инициативата „Столица със 100 лица”. Проектът "Столица със 100 лица" се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2011, организация Фондация ЖАР. Приоритетна област на проекта е подкрепата на инициативи, насочени към обществена ангажираност с дългосрочното развитие на града, както и проекти, отговарящи на критериите за избор на Европейска столица на културата в категория „Град и граждани”. Проектът цели да подпомогне приноса на гражданите за разкриването на потенциала на столицата в икономическо, социално и културно измерение; да популяризира сред гражданите програмата Европейска столица на културата; да насърчи сътрудничеството между местната власт и структури на гражданското общество; да утвърди ролята на София като европейска столица, инициирала широко представителен консултативен процес по ключовите приоритети на инициативатаЕвропейска столица на културата.

Анкетьори от фондация ЖАР ще проведат 100 дълбочинни интервюта, като целта е да се изследва интимната връзка на гражданите със София и да се разработи конкретна концепция и визия на града за кадидатурата му заЕвропейска културна столица.

Резултатите ще бъдат публикувани под формата на брошура със заглавие „София tête-à-tête” и след това ще се дискутират с журналисти, представители на Столична община, членове за издигане на кандидатурата на София за Европейска столица на културата, граждани и представители на културни оператори.

2011-2010: Фондация ЖАР е партньор по проект за изследване на Холокоста и подпомагане на новите поколения да се научат как да живеят заедно. Целта на настоящия проект е да инициира дебат в българското общество, който да доведе до по-нататъшна оценка на Холокоста, на основата на безпристрастен преглед на документи в България и изучаване опита на Румъния. Следвайки тази цел, проектът ще се фокусира върху:

  • Изследване: преглед на учебните програми и попълване на пропуските в образователната система; оценка на историческите факти, събиране на документи от държавните архиви в България и обобщение на добрите практики в Румъния; изследване на електронните медии и пресата за наличието на език на омразата; уроците, които сме научили от Холокоста, преименуването на българските турци в края на 80-те години, анти-ромските настроения;
  • Възпоменание: стартиране на серия от обществени обсъждания, относно необходимостта от въвеждане изучаването на Холокоста като пример, който да насърчи създаването на една гражданска култура, която да предпазва от бъдещо извършване на подобни престъпления.

Накратко, проектните дейности включват изследване на архивите в България и обобщение на опита на Румъния и съставяне на два доклада; мониторинг на медиите в Румъния и България за език на омразата и изготвяне на два доклада; организиране на два семинара в двете страни; и разпространение на докладите, резултатите от проекта, препоръките и добрите практики.

Целевата група включва учители по история, университетски преподаватели, методисти и редактори по изготвянето на учебни планове и обучителни материали, представители на образователни отдели и музеи, представители на гражданското общество, журналисти, представители на ромската общност, жени от малцинствени групи и др.

Фондация Женски Алианс за развитие (ЖАР), България и Asociatia Divers (Diverse Association), Румъния са партньори по проекта на Институт "Разум".

Периодът за изпълнението на проекта е 1 декември 2010 – 30 ноември 2011 г.

Тази инициатива е финансирана от Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) – Програма „Европа за гражданите” (Действие 4).

2010: Фондация ЖАР изпълнява проект по Програма „Младежта в действие”, озаглавен „Младите хора – ресурс за развитие на общността”.Проектът цели да повиши младежката гражданска активност и участие в малките и отдалечени от столицата населени места – типовите общини Ихтиман, Каварна и Силистра. Младежкото измерение на секторните политики на местната власт оказват огромно влияние върху ресурсите и условията за развитие на младите хора и недостатъчната им ефективност е фактор за ниска реализация, миграция към областните центрове и емиграция.

Младите хора, които искат да останат в своите населени места, трябва да бъдат подкрепени чрез съвместно адресиране на най-честите бариери като възможности за заетост, образование и обучение, жилищна политика, транспорт, свободно време, здравеопазване.

Младите хора в неравностойно положение имат нужда и от послания и стратегии, които да да се противопоставят на стереотипите, да снижават изискванията за участие и принос към живота на общността и разработването на политики и окуражаване на култура на диалог и социална свързаност. Чрез дейностите по проекта ще се изпрати и важното послание, че националната младежка стратегия се прави не само от организации и институции в столицата, но отчита и приветства участието на младите хора и техните организации в отдалечени и малки населени места. Дейностите по проекта ще допринесат и към консултативния процес в България по проекто-стратегията „ЕС 2020”.

2008: Фондация “Женски алианс за развитие” стартира работата по проект “Партньорството между гражданите и общината – гаранция за прозрачност и отчетност”, финансиран по Оперативна програма Административен капацитет, съфинансирана от Европейски социален фонд.
Проектът ще се управлява от Фондация “ЖАР” съвместно с партньори: Общините Струмяни, Ихтиман, Монтана и Белене.
Обща цел на проекта: Развитие на капацитета и практическите умения на структурите на гражданското общество в четири български общини да разработват и прилагат модели и методи за граждански мониторинг при предоставянето на прозрачни, достъпни и ефективни технически услуги за гражданите в партньорство с администрацията.
За повече информация посетете сайта на проекта prozrachnost.women-bg.org

2008: "Помощ за създаване на обществени съвети към районните кметства в София". Проектът е финансиран от Балканския тръст за демокрация (BTD) и предвижда насърчаване на гражданското участие при вземането на решения на най-ниското избираемо равнище на власт - районните кметства.

2005:Справедливи условия за жените, които обличат Европа. През януари 2005 г. ЖАР започва работа по десет-месечен регионален партньорски проект за условията на труд за жените в шивашката промишленост. Проектът е свързан с международната кампании за чисти дрехи и движението подето от Оксфам за честна търговия и ще се реализира в три страни от региона - България, Македония и Сърбия.
(Още за проекта...)

2005: Проект за подкрепа на Националната Мрежа за Равни Възможности. В началото на 2005 година Глобалният фонд за жените одобри проект по предложение на ЖАР. Със средствата от гранта ще се финансират общите оперативни разходи по координацията и функционирането на НМРВ.
(Още за проекта...)

2004-2005: Пазарът на труда и предприемачеството за преодоляване на джендър стереотипите. През декември 2004 година фондация ЖАР започва работа по нов проект, финансиран от Европейската комисия. Водещият партньор е AFAEMME, международна мрежа на женски бизнес организации от района на Средиземноморието, работещи за утвърждаване на джендър равенството в икономическия живот. Основен партньор е коалиция КАРАТ, международна мрежа на НПО от Централна и Източна Европа, работещи за гарантиране на джендър равенството в региона. ЖАР е националният партньор за България.
(Още за проекта...)

2004-2005: Изследване на "сивата икономика" в България. (Още за проекта...)

2004-2006: Изграждане на капацитет в работодатели, НПО и синдикати за прилагане на Закона за защита срещу дискриминацията. Проектът, който е с времетраене 15 месеца, стартира през декември 2004 година и се финансира по линия на програма PHARE. Проектът ще се реализира в Северозападен планов регион, в градовете: Враца, Видин, Монтана и Лом.
(Още за проекта...)

2004-2005: Превенция на проституцията и трафика в две български общини. От 1 септември 2004 г. стартира нов едногодишен проект на фондация ЖАР, финансиран от Демократичната комисия към посолството на САЩ в България. Целта на проекта е да ограничи опасността от проституция и трафик на деца от рискови социални групи в два града - Търговище и Сандански. Това е трети подобен проект на ЖАР, като организацията фокусира усилията си изцяло в превенцията на тези явления.
(Още за проекта...)

2004-2005: Прокарване на въпросите за равнопоставеност в приоритетите на местната власт. През септември 2004г. фондация ЖАР започна изпълнението на проекта в партньорство с две организации от НМРВ - Асоциация "SOS - семейства в немилост" , Варна и Сдружение "Европейски компас", Силистра. Проектът е финансиран по програма на Външно министерство на Кралство Норвегия. Усилията на трите организации ще бъдат насочени към повишаване на гражданското участие в развитието на политиките на местно ниво.
(Още за проекта...)

Проекти, финансирани от НОВИБ

2003-2004: Проект "Овластяване и участие" (Още за проекта...)

2001-2002: Проект "Мобилизиране за действие"
2000-2001: Проект "Обучение за повишаване на лидерските умения"
1998-2000: Проект "Женски ресурсен център"
1998: Проект "Хуманитарна помощ" 2
1997: Проект "Действие за жени и жени в действие"
1997: Проект "Хуманитарна помощ"

Партньорски проекти и кампании:

2003: Проект "Ограничаване на опасността от проституция и трафик на деца от социално рискови групи на територията на град Русе". Проектът беше осъществен от 4 партньорски организации. За координираща, администрираща и наблюдаваща организация с отговорности към изграждане на организационен капацитет към партньорите, донорът  Криейтив асошиейтс (CAII по програма на USAID) предпочете ЖАР.
(Още за проекта...)

2003: ЖАР участва като национален партньор на Националния демократически институт на САЩ (NDI) в кампанията за мести избори "Ти избираш - 2003". Кампанията беше насочена към активизиране на гражданската позиция на специфични групи избиратели и улесняването им в процедурата на гласуване по новия избирателен закон.

2002: Мениджмънт и координация на проект с още 4 организации от страната "Създаване на връзка между избиратели и депутати. Открит диалог за образователните програми на средните училища и превенцията срещу трафика на хора". (НДИ)
(Още за проекта...)

2001: Национална кампания "Ти избираш"- парламентарни избори 2001: Кампания за повече жени в парламента и активизиране на жените избирателки. Координация на работата с над 40 организации в страната, мениджмънт и координация на местни кампании с 13 партньорски организации в цялата страна (общо 15 малки проекта). (НДИ)
(Още за проекта...)

2001-2002: Проект "Платформа 120" - кампания за повече жени в парламента - парламентарни избори 2001г. (Уестминстър)
(Още за проекта...)

1998-1999: Проект Паритет България- Местни избори 1999г. ЖАР инициира и направи първата кампания за повече жени в местната власт- 6 регионални срещи в цялата страна с представители на местната власт, НПО и медиите в различни региони.
(Още за проекта...)

Изследователски проекти

2002-2003: Проект "Проучване на нивото на застъпническите умения и опит в Централна и Източна Европа". Координиране и администриране на четири проекта в България, Албания, Хърватска и Румъния. (МОТТ)   (Още за проекта...)

2001-2003: Изследване "Жени-труд-глобализация" и координиране на сравнителен анализ в България, Унгария и Казахстан. Изследването за България излезе наскоро и беше разпространено в цялата страна. (Юнифем)
(Още за проекта...)

2002: Проект-изследване за Световната банка "Джендър аспекти на неравнопоставеността и бедността в България". (АСА)
(Още за проекта...)

Донорски програми

2001-2004: Администриране на програмата на Обединени холандски фондации за България.

1997-2001: Администриране на програмата на Чарити Ноу Хау за България