Bulgarian (Български)English (United Kingdom)

 

Контакти

Адрес:

1463 София, България

бул. Патриарх Евтимий №92

тел./факс: +359 2 952 66 64

 

2003:Проект "Ограничаване на опасността от проституция и трафик на деца от социално рискови групи на територията на град Русе"

Мениджмънт и координация

Американската агенция за международно развитие инициира и финансира проект, насочен към защита на детския труд и предпазване на децата от най-лошите му форми - насилствената проституция и трафика. От американска страна той се изпълнява от Криейтив асошиейтс интернешънъл, Вашингтон , чиято идея е да се използва образованието като най-мощно средство за превенция на тези явления. Организацията избра да се работи в квартали на Русе и с деца в икономически неравностойно положение като особено застрашени от въвличане в проституция и трафик.
Българските организации, които се включиха в проекта, са пет - фондация ЖАР, Клуб "Отворено общество" - Русе, Сдружение "Пренебрегнати деца", Дружество за Обединените нации в България и фондация "Програма Стъпка по стъпка".
За координираща, администрираща и наблюдаваща организация с отговорности към партньорите - с изключение на "Програма Стъпка по стъпка", която работи самостоятелно, Криейтив асошиейтс предпочете ЖАР.

Проектът има пет основни цели:

  • Той ще включва мащабна разяснителна кампания сред младежи, родители, учители и местни институции за опасностите от проституцията и трафика на хора.
  • Инициативите по проекта целят също да задържат в училище младите хора от рискови групи, особено от малцинствата, като им се предоставят извънкласни занимания и лятна програма.
  • Предвидени са също професионални курсове и усвояване на умения за търсене на работа, семинари и тренинги за учители и родители.
  • Една от целите на проекта е също да развива уменията на нестопанските организации, които работят за ограничаване на риска от детска проституция и трафик
  • Не на последно място се цели да се събере и анализира наличната информация по проблема проституция и трафик и да се разработи оптимален модел за събиране на тази информация.

Замисълът на проекта предполага участие и методическа помощ от ЖАР във всички дейности на партньорите, но преди всичко идеята е да се използва опитът и капацитетът на ЖАР като организация със силен учебен център и като подкрепяща организация на национална мрежа (НМРВ). Голяма част от нашата работа са тренингите за състава на партньорските организации - обучението им в новите програми за превенция на трафика, в спецификите на работата с деца в неравностойно социално положение, за преодоляване синдрома на професионалното прегаряне, който често съпътства хората, ангажирани в работа по толкова тежки социални проблеми, какъвто е детската проституция. Предвиждаме и обучителна програма за партньорите с по-малко опит и нестабилни организации, която да им помогне да ги укрепят и да им позволи след приключване на проекта да продължат по-успешно своето развитие.

Донор: USAID