Bulgarian (Български)English (United Kingdom)

 

Контакти

Адрес:

1463 София, България

бул. Патриарх Евтимий №92

тел./факс: +359 2 952 66 64

 

"Ти избираш" Кампания за парламентарните избори 2001

Кратко резюме на резултатите

Фондация ЖАР и партньори проведоха ПЪРВАТА национална образователна кампания за жени- избирателки. Целта на кампанията беше да мотивираме жените - гласоподавателки да упражнят основното си демократично право на участие в изборите, като направят ИНФОРМИРАН ИЗБОР В СВОЯ ПОЛЗА т.е. жените да се включат активно в изборния процес като се запознаят с това какво предлагат различните партии и да ИСКАТ от бъдещите политици да се ангажират с техните проблеми.

Фондация ЖАР координира цялата кампания, която включваше местни кампании с 13 партньорски организации в цялата страна. Всички инициативи по места имаха за цел да достигнат до възможно по-голям брой групи жени ( млади жени и момичета, гласуващи за първи път, майки, безработни жени, селски жени и жени от малцинствата, жени в неравностойно положение и възрастни жени), за да ги включат активно в изборния процес и информират за това, как да държат кандидатите отговорни за изпълнение на техните искания.

Най-големите успехи на кампанията са свързани с: влиянието, което тя оказа на местните общности и информирането на различни групи избиратели, проведените за първи път телефонни банки, направените просветни материали.

Ефектът от всички дейности в кампанията беше мултиплициран, благодарение на съвместните усилия на коалицията от организации и две частни медии, включени в национална кампания, подкрепена от Националния демократически институт на САЩ. Фондация ЖАР и партньорските организации, работили в кампанията, добиха нов опит и самочувствие, както и имидж в съответните общности.

Броят на хората от целевите групи, който беше достигнат е около седем пъти по-голям от планирания.

Брой малки проекти: 15
Общ брой гласоподаватели, които са получили информация: 25 000
Общ брой градове и населени места обхванати от кампанията: 43
Общ брой гласоподаватели, които са участвали в публични изяви, организирани от ЖАР и партньори: 2 937
Общ брой на информационни и други материали, произведени в кампанията: 51 167
Брой жени-гласоподавателки, които са участвали в телефонни банки, фокус групи и други дейности за проучване на общественото мнение: 11 400
Брой доброволци участвали в кампанията: 223
Брой доброволци получили обучение: 27
Общото послание на кампанията беше: МОЯТ ГЛАС Е МОЕТО АЗ Общият брой на агитационните материали, произведени за кампанията “Ти избираш”:

  • Брошури, листовки, картички: 49 435
    • От “ЖАР”: 38 000
    • От партньорите: 11 435
  • 3 радио-клипа + 1 видео-клип, излъчван в смоленския регион
  • стикери: 260 в две разновидности, в т.ч. за автомобили
  • постери: 212
  • фланелки с надпис: 1260

Материалите, произведени по време на кампанията получиха много висока оценка. Някои от тях достигнаха допълнително до 32 НПО от мрежата на ЖАР, което мултиплицира ефекта и броя на хората, получили информация.

Спонсор: Национален Демократичен Институт на САЩ (NDI)