Bulgarian (Български)English (United Kingdom)

 

Контакти

Адрес:

1463 София, България

бул. Патриарх Евтимий №92

тел./факс: +359 2 952 66 64

 

Платформа 120: Кампания за парламентарните избори 2001

Кампания за повече жени в Парламента и активизиране на жените избирателки

платформа 120Участниците в кампанията бяха организации и активисти от ПЛАТФОРМА 120

ПЛАТФОРМА 120, координирана от Фондация “ЖАР”, е политическа, партийно необвързана инициатива за равно участие на жените в управлението на страната на всички равнища. Тя е подкрепена от граждански организации, непартийни и партийни жени, общински съветници и професионалисти от Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Димитровград, Добрич, Кюстендил, Ловеч, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Самоков, Сандански, Свиленград, Силистра, Смолян, София, Стара Загора, Троян, Шумен, Ямбол.

В кампанията се включиха активно и Фондация “Джендър проект за България” и Работната група за равнопоставеност към Пакта за стабилност – България (Gender Task Force - Bulgaria) с отделна национална програма “Жените могат” за обучение на жени-лидерки.

Във втория етап на кампанията (активизиране и мотивация на избирателите), фондация ЖАР заедно с 13 организации в цялата страна участва в националната кампания “Ти избираш” за мотивиране на различни групи от българското население да проявят своята гражданска активност и да участват в парламентарните избори на 17 юни 2001 г.

Постижения

 1. За първи път беше формулирана и разпространена Национална Платформа на жените, която е основа за национална стратегия за паритетна демокрация в България.


 2. Проведената национална кампания с пощенски картички и разпространеният пакет с подробна информация за исканията на жените към политическите партии, включващ и националната платформа на жените, повлияха за номинирането на два пъти повече жени в сегашния парламент, както и на избора на 25% жени. Нарастването на броя на жените в парламента от 11% на 25% е голям успех, който обръща тенденцията през последните 10 години на изключване на жените от места, където се вземат важни политически решения.


 3. Беше създадена работна структура на Платформа 120 ( макар и не такава, каквато я предвиждахме): координационен съвет, стратегическа група, група за провеждане на кампанията и група за обучение. По късно тези звена бяха трансформирани в четири работни групи на Националната мрежа за равни възможности, която беше създадена през септември 2001.


 4. Беше направен план за действие, съобразен с изискванията на Националния демократически институт на САЩ, който започваше работа със седем български неправителствени организации за провеждане на национална кампания за активизиране на гражданското участие в изборите. Тази национална кампания беше адресирана до различни, специфични групи избиратели ( в това число млади хора, младежи, гласуващи за първи път, малцинства, жени, предприемачи). Фондация ЖАР беше избрана да ръководи националната кампания за жените гласоподавателки, стъпвайки на опита и възможностите на участниците в Платформа 120 (не беше разрешено да се използва това име!). В началото на месец май ЖАР получи финансиране за 15 малки проекта и това даде възможност да се реализират местни кампании в 13 града в страната.

 5. Една от целите на проекта беше да се организира предизборна кампания , която да повиши чувствителността на обществото към паритетната демокрация и да се окаже натиск върху политическите партии да преразгледат вътрешните си структури и критериите за номиниране на кандидати.
  1. Организиране на обществен натиск върху политическите партии:
   • Номиниране на значителен брой жени- кандидати за народни представителки и уверение, че те са поставени в листите на избираеми места (постигнато)
   • Кандидатите да се ангажират с исканията на Националната платформа на жените (не беше постигнато)
   • 10,000 пощенски картички бяха оформени, отпечатани и разпратени в цялата страна чрез участниците в Платформа 120. Жените подписаха пощенските картички (текст: “ Алтернативата е в жените”+ 4 най-важни искания от платформата), като добавиха ЛИЧНИ ИСКАНИЯ като жени-избирателки и ги разпратиха по собствен избор до централите на различни политически партии. Тази кампания с картички беше много успешен начин за упражняване на обществен натиск, както и за личното ангажиране на жените-избирателки в предизборния процес.
  2. Обучение и мотивация на жените да упражнят своето право на глас като направят информиран избор:
 6. Работата ни на този етап в предизборната кампания беше разделена на две части:
  Използвахме Националната платформа на жените, насочена към политическите партии с искане да се политиците да се ангажират с: практическа защита от дискриминация на основание пол, равни възможности в труда, социалната защита и ефективна държавна подкрепа на семейства с деца, защита от насилие в семейната и обществената среда, и др. Акцент в исканията беше поставен също и на номинирането на жени- кандидати и то на реални изборни места.

  Използвахме също и пакет от информационни материали за жените-избирателки и политическите партии (13 страници), които бяха отпечатани в тираж 6000 и разпространени в цялата страна.

  В пакета включихме и “списък за проверка”, който дава лесен начин (във матричен вид) избирателите да наблюдават минимума от ангажименти, които даден кандидат трябва да поеме. Списъкът помогна и за формулирането на конкретни въпроси и искания по време на срещите с кандидатите за народни представители и улесни избирателите да направят информиран избор на 17 юни 2001 г.


 7. Анализ на трудностите и препоръки към политическите партии

 8. През май месец, след като политическите партии публикуваха изборните си платформи, направихме анализ спрямо исканията в Националната платформа на жените. Резултатът беше негативен: НИТО ЕДНА ОТ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ не беше поела ангажименти за най-неотложните искания на жените. Още нещо: почти всички партии бяха предложили въвеждането на (формулирана доста неясно) система за “семейно облагане”, която е стъпка назад по отношение на равнопоставеността на двата пола. Само една партия (Евролевицата, която вече не е в парламента) имаше ясна стратегия по отношение на равнопоставеността. Анализът на платформите на партиите показа също, че те обръщат в детайли внимание на пенсионната система, докато липсват стратегии и идеи за младите хора и децата. Въпреки, че някои от партиите, в това число СДС , обявиха открит консултативен процес за съставяне на платформите си, в крайните платформи не отразиха този диалог. Наблюдава се дефицит на демократични практики сред българските партии.
 9. Фондация ЖАР, с помощта на експерти състави помагало за самооценка на капацитета на кандидатите, което помага също и за съставяне на обективни критерии за подбор на политиците, кандидатиращи се в изборите.

 10. Обучителни програми и модули за жени политици и представителки на различни политически партии, потенциални кандидати и активисти от неправителствени организации. Разработени бяха следните модули:
  • Модул: мениджмънт на успешна предизборна кампания
  • Модул: Лидерски умения и говорене пред широка публика
  • Модул: Равнопоставеност и стратегии за постигане на равни възможности за двата пола

  Модул 1 и 3 бяха проведени за жени-лидерки от НПО (участници в Платформа 120). Беше разработен и тест за самооценка в помощ на треньорите към ЖАР за усъвършенстване на бъдещите семинари.


 11. Съставен беше списък на народни представители, политици и активисти, които в бъдеще могат да помагат за осъществяване на основните искания в Националната платформа на жените.

Спонсор: Westminster Foundation for Democracy