Bulgarian (Български)English (United Kingdom)

 

Контакти

Адрес:

1463 София, България

бул. Патриарх Евтимий №92

тел./факс: +359 2 952 66 64

 

1998-1999: Проект паритет България

"Проект Паритет България" е кампания за участието на повече жени в Местни избори 99. Сегашното участие на жените във всички равнища на властта е символично: Народно събрание - 12%; местно самоуправление - 22,6%; от кметовете на големите общини- 8% и от кметовете на малките общини 15% са жени.

Политическите партии не използват потенциала на жените и рядко ги издигат на ръководни постове, а по-голям брой жени в управлението би осигурило по-добро представяне на нуждите на жените по време и след реформирането на страната. Ето защо си поставихме като основна цел насърчаването на местната демокрация чрез по-активното участие на жените в местната власт.

Местните избори се състояха на 16 и 23 октомври 1999г. Нашият подход се състоеше в следното:

 • да мотивираме широката общественост и по-специално жените-гласоподавателки да упражняват основното си демократично право на участие в изборите, като разясняваме възможностите и необходимостта от паритетна демокрация и поощряване издигането на жени за изборните длъжности;
 • да насърчаваме добри практики в създаването на вътрешно-партиен климат, благоприятен за жените, да подпомагаме работата на женски групи в политическите партии и да насърчаваме сътрудничеството помежду им;
 • Промяна в положението на маргинализирани групи жени, изключени от икономическия и обществен живот
 • да създадем коалиции извън политическите партии, които да подкрепят издигането на кандидатури на жени за общински съветнички и кметици.

Какво успяхме да направим?

1.Работа с избирателите

Работата с широката общественост изискваше разпростарняване на информация и разясняване на същността и ползите от паритетната демокрация. За целта подготвихме специален информационен пакет за широката публика, който включваше :

 • "Повече жени – повече демокрация” ( информация за непропорционално ниското представяне на жените на отговорни постове и на места, където се вземат решения, потенциалните ползи от включването на повече жени, партньорство в работата на мъжете и жените за устойчиво развитие на общината),
 • “Приносът на жените към обществото и развитието(често непризнат) и причините за фактическото неравенство”,
 • “10 години на прехода от гледна точка на жените” – реформата се прави без участието на жените, жените са евтина работна сила, тенденции на трайно обедняване на 1 200 000 жени и техните деца, деквалификация и неконкурентноспособност, здравето- изтощеният ресурс, насилието,
 • “Социално половите различия”- разликата между “de jure” и “de facto” равноправие, традиционните социални роли, разликата в приноса и несправедливата оценка на женския труд.
 • “Защо има толкова малко жени в политиката?” – стереотипи, вътрешнопартийни бариери,
 • схеми/статистика за жените в местната власт за различните региони,
 • графика за участието на жените/мъжете в политиката, заетост/безработица/бедност/неплатен семеен труд/икономически активно население’
 • сравнителна графика за участието на жените в парламентите на Швеция, Австрия, Литва, България
 • списък за проверка – специално разработена таблица, която да помогне на избирателите да се ориентират в предложенията на кандидатите
 • 14 000 екземпляра от плаката и 1500 информационните пакетибяха разпространени в шестте регионални центъра, където проведохме срещите (Благоевград, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, София)и допълнително в 7 големи градове (Ямбол, Враца, Велико Търново, Златоград, Смолян, Стара Загора, Перник)


За повечето участници в регионалните срещи, това беше първото участие в дискусия за равнопоставеност на жените в местната власт и вземането на решения и положителният ефект от привличане на повече жени в политиката.


2. Работа с политическите партии

За политическите партии беше разработен специален информационен пакет ( разпространени 400 броя), който включва:
- “Ако искате да спечелите изборите…” –поведение на избирателите и очаквания, как да мотивираме хората да гласуват, какво искат жените и защо са важни за тях,
- “Гласът на жените е решаващ!” – жените са най-голямата група от “свободни “ гласове, как да изградим доверие, какво искат жените и какви са техните приоритети,
- “Как преходният период засяга жените?” – детайлен преглед на основните тенденции и проблеми, нарастващата открита дискриминация, Женската конвенция и препоръките към България.

Проведохме шест индивидуални срещи с политически партии - Обединен блок на труда, Евролевица, лидери на СДС, БСП;една среща с кметове и общински съветници (14 участници) от различни общини; шест регионални срещи с кметове, общински съветници, лидери на политически партии, неправителствени организации, медии и др. (250 участници) в Благоевград, Пловдив, Русе, Варна, Бургас и София.

Проведохме семинар в Пловдив, 2-4 декември 1999г., “Партньорство за демокрация”,организиран съвместно с Европейската женска фондация. 25 участнички ( новоизбрани общински съветнички, кметици, активистки от НПО) от цялата страна обмениха опит помежду си и разбраха за това как ирландските жени решават трудностите, получиха практически умения за работа с медиите, провеждане на кампании и др.

Отзиви:
Среща в Пловдив Г-н Коста Костов, кмет на район Северен, започна дискусията с думите: “Ако всичко беше наред, нямаше да има такава среща. Тенденцията е да намалява броя на жените на ръководните места. Тръгнали сме към Европа, но все още сме с балкански манталитет. Трябва да се промени съзнанието на българите и да се работи в тази посока с младите, от най-ранна възраст.

Среща в Пловдив: Г-н Митко Цветковски заместник кмет на Пловдив: “Жените в местното самоуправление се ориентират по-добре, проявяват повече такт и се изявяват повече като екипни обединители, и не са склонни към еднолично командване.”

Среща в София: Мира Янова, социолог: “Жените са в неравностойно социално положение, дори ако са на високите етажи на управлението.”

Среща в Пловдив: Г-н Петър Христов, представител от Евролевицата сподели: “Впечатлен съм от предоставената информация и анализ. Спокойно на базата на тези материали бих разработил успешна предизборна кампания.”

Среща в София: Г-н Николай Камов, кандидат за кмет на София от Евролевицата:“Предоставената информация и материали са изключително интересни. Ще включа отделна точка в платформата специално за положението на жените.”

Политиците научиха повече за това, как да печелят гласовете на жените, за основните проблеми на жените в техните региони и за страната като цяло, как да използват потенциала на жените и как да създават благоприятна среда за съвместна работа в тяхната партия.

Някои политици използваха материалите ни за кампанията си и включиха в платформите си допълнителна точка, засягаща проблемите на жените. Кампанията ни беше подкрепена и от 4 жени в парламента.

3. Работа с медиите:

 • 12 интервюта на живо ( радио и телевизионни канали), 2 предварително записани участия в специални радио програми и 1 телевизионна програма;
 • 15 съобщения/статии за кампанията в местната преса и 4 в националната;
 • публикации в месечното издание “ЖАРАВА” на фондация ЖАР (бр. 7,8,9,10), които предизвикаха допълнителен интерес в региони, които не бяха включени в проекта ( общо 15 пълни страници статии, коментар, статистика, анализи, информация)
 • публикация във “Fair Play”- на английски език, разпространена до международни организации, спонсори, институции и жени-активистки

 

4. Връзки с други организации и изграждане на коалиции:

В България:

 • В резултат на срещата в Бургас беше сформирана коалиция от женски групи и НПО, които се обединиха около платформа, включваща основните проблеми на жените в този регион. Платформата беше дискутирана с политическите партии, представители на местната власт и обществени организации;
 • В Русе 26 от участниците в срещата се подписаха под меморандум към всички политически партии, в който се посочват резултатите от проведената среща и основните проблеми, засягащи жените в региона: безработица, проституция, социална несигурност, заетост и квалификация, образование и междусекторно сътрудничество;
 • В Пловдив беше създадена коалиция “Жени и развитие” в подкрепа на жените-кандидатки за местните избори, включваща политически лидери и лидери от НПО. Три от общо четири кандидатки за районни кметове в Пловдив бяха избрани!
 • Конкретна подкрепа получихме от: Фондация за реформа в местното самоуправление, Българското сдружение за честни избори, МБМД, Агенция за социални анализи, Фондация Български джендър изследвания, Джендър проект за България, Женско дружество “Екатерина Михайлова”, Българската асоциация за семейно планиране, Фондация за развитие на гражданското общество, Асоциация на общините в България, Инициатива"Местно самоуправление".

В чужбина:

 • Регулярна информация за дейностите по проекта получаваха и следните международни организации, мрежи и институти: Коалиция КАРАТ ( 12 страни от ЦИЕ), Women, Law and Development Int., Институт Отворено общество Ню Йорк, Отворено общество София, NEWW, Британски съвет, ПРООН, Gender and Development Training Center (Холандия), “Жената днес”- Молдова, “Асоциация за еманципация, равенство и солидарност на жените”-Молдова, ESEM Македония, TALDI Агенция за местно развитие –Босна, YMCA- Армения, Албанска група за човешки права, CSDF (Romania), Project Parity/Shevolution –Англия, B.a.B.e. - Хърватия и др.
 • Екипът по проекта получи допълнително специализирано обучение в Ирландия. Обучението беше организирано от Европейската женска фондация и спонсорирано от ирландското външно министерство и фондация “Левентис”. Придобитите знания и практически умения бяха от голямо значение за ефективната работа по Проект Паритет.
 • Проведохме обучение на група активисти от Албания , съставена от представители на община Фиер, бяха запознати в офиса подробно с методите на работа и опита ни в провеждането на кампанията.

 

5. Положителни промени

 • Кампанията “Проект Паритет България” успя да привлече интереса и вниманието на политици ( не само жени) към специфични проблеми, с които жените се сблъскват във всички сфери на политическия, икономическия и всекидневния живот в страната;
 • Проектът отвори пространство за първата обществена дискусия по проблемите на равнопоставеността на двата пола и процесите на развитие;
 • За първи път представители на местната власт и неправителствените организации дискутираха заедно положението на жените в региона
 • Жените, които вече са влезли в политиката, получиха силна морална подкрепа, споделиха опита си с техни колежки и повишиха чувствителността си към проблемите на жените;
 • Избирателите получиха информация за това, как да говорят с кандидатите и как да проверяват кой ще се заеме с решаването на техните проблеми


Основният резултат до този момент е общото повишаване на чувствителността на жени-активистки, журналисти и партии (отделни партийни лидери) към специфични социално полови проблеми в периода на преход в България. Това може да се оцени като постигане на определено ниво на информираност и промяна на отношението по проблемите на равнопоставеността и определен напредък в сравнение с предишните четири години работа в тази посока.

"Проект Паритет България" е спонсориран от Демократичната Комисия към Американското посолство.

6. Кратка предистория на проекта

 • март 1997г - проведохме първия работен семинар съвместно с "Проект Паритет" (От 1996г. "Проект Паритет", неправителствена, нестопанска организация със седалище в Лондон, подпомага нациите да постигнат паритетна демокрация, т.е. жените и мъжете да участват равностойно във вземането на решенията в управлението на страните си.), "Как да проведем успешна предизборна кампания"- за жени-кандидатки за народни представители за 38-мото Народно събрание.
 • май 1998г.:- проведохме тридневен семинар " Партньорство на жените и мъжете в политиката". Обучението събра мъже и жени, активисти от основните политически партии, които разгледаха начините за създаване на благоприятна за жените среда в политическите партии, пречките за издигане на жени от политическите партии като кандидати за реални изборни места.
 • юни/юли 1998г.: "Планатон"- конференция в Лондон с участието на жени от 11 страни в Централна и Източна Европа, събрани от различни сфери на обществения живот (политика, администрация, медии, неправителствени организации). Това работно посещение даде възможност да се начертаят перспективите и конкретните цели за период от 12 години напред и да се разработи едногодишен проект "Проект Паритет България" за повече жени в местната власт.


Проект "Паритет за България" беше подкрепен от Democracy Commission at the US Embassy в София.