Bulgarian (Български)English (United Kingdom)

 

Контакти

Адрес:

1463 София, България

бул. Патриарх Евтимий №92

тел./факс: +359 2 952 66 64

 

2002-2003: Проект - изследване "Повишаване нивото на застъпническите умения и опит в Централна и Източна Европа"

Оценка на нуждите

Приключи началната шестмесечна изследователска фаза за оценка на потребностите от застъпнически действия в четири държави от Югоизточна Европа - Албания, Хърватска, България и Румъния. Целта беше да се идентифицират основните проблеми за застъпническа дейност, основните организации и съществуващия опит и познания в тях, както и техните нужди. Освен това стремежът беше да се установят някои стратегически и оперативни варианти за бъдеща програма, изграждаща капацитета на НПО в областта на застъпничеството.

Беше направена задълбочена оценка в четирите страни на:

  • съществуващия ресурс, капацитет, опит, постижения и неудачи в застъпническата дейност на гражданското общество;
  • отношенията, които съществуват между различните НПО, донори, централна и местни власти, медии и други заинтересовани страни;
  • необходимостта от допълнителни умения, знания, компетентност, механизми с цел осъществяване на успешни застъпнически кампании.

Установена беше необходимостта от бърза интервенция в три области:

  • Подобряване имиджа на НПО в страните и отношението на обществеността към тяхната дейност;
  • Засилване влиянието на НПО върху формирането на политиките и преодоляване на съществуващите пречки в това отношение;
  • Подобряване на организационния капацитет на групите занимаващи се със застъпничество

Като резултат беше разработена Регионална програма за повишаване капацитета на НПО в региона, която беше представена и пред експерти от Сърбия, Македония, Косово и Словения, с цел да се получи широка подкрепа и да се подготви вторият етап, а именно - създаване на Балкански център по застъпничество.

Донор: Фондация "Чарлз Стюарт Мот"