Bulgarian (Български)English (United Kingdom)

 

Контакти

Адрес:

1463 София, България

бул. Патриарх Евтимий №92

тел./факс: +359 2 952 66 64

 

2001-2003: Проект - изследване "ЖЕНИ - ТРУД - ГЛОБАЛИЗАЦИЯ"

През периода 2001-2002г. фондация ЖАР регионален изследователски проект в България, Казакстан и Унгария с цел подобряване на достъпа на жените до трудовия пазар и проучване на настоящите и бъдещи възможности за заетост в страните от Централна и Източна Европа и ОНД.
Окончателният доклад за трите страни ще бъде публикуван през юли 2003г.

ЖАР съвместно с Агенцията за Социални Анализи, проведоха национално изследване на икономическите възможности и социалното положение на жените и мъжете в България. Изследването за България беше публикувано в 400 копия (116 страници) и разпространено до правителствени и неправителствени организации и институции. Резултатите бяха предоставени на медиите и представени на три пресконференции, 10 семинара на ЖАР и по време на 2 национални конференции, организирани от наши партньори.

Целта беше да проследим какво е влиянието на икономическите и социалните реформи, на приватизацията и глобализацията върху качеството на живота, заетостта и житейските избори на гражданите. Освен това проектът изследва проблемите, очакванията и новата роля на жените в труда и семейството в динамичните условия на глобални трансформации във всички сфери на обществения живот в България.

За първи път се проследяват различният начин, по който тези процеси се отразяват на женския и на мъжкия пол и на техните взаимоотношения в обществото и семейството.

Някои от основните изводи от изследването:

  1. Продължава процесът на обедняване, като в основен проблем се превръща не толкова разширяващата се бедност, колкото ограничените възможности за подобряване качеството на живота.
  2. Жените са по-силно застрашени от капана на бедността, най-вече защото получават по-ниски доходи, по-трудно намират работа, имат повече здравословни проблеми в сравнение с мъжете и поемат почти изцяло бремето на домакинския труд.
  3. Без мащабни и диференцирани стратегии за преодоляване на бедността има сериозна опасност от появата на втора генерация бедни, което ще затвърди зародилата се култура на бедността у нас, превръщайки я в национална.

В последната глава от изследването се дават конкретни препоръки към българското правителството и отделните министерства. Най-основната препоръка към държавните институции е, че джендър подхода трябва да се възприеме като стратегически приоритет на политиката и да се развива и прилага във всички сфери и нива на вземане на решения.

Донор: ЮНИФЕМ (UNIFEM)