Bulgarian (Български)English (United Kingdom)

 

Контакти

Адрес:

1463 София, България

бул. Патриарх Евтимий №92

тел./факс: +359 2 952 66 64

 

2002:Проект-изследване "Джендър аспекти на неравнопоставеността и бедността в България" (изследване и препоръки)

Изследователският проект беше поръчан и спонсориран от Световната банка, като в неговото изпълнение взеха участие АСА, ЖАР и Джендър проект за България (ДПБ). Целта на проекта беше да се анализират джендър аспектите на бедността и неравнопоставеността в семейната среда и на трудовия пазар в България и да се дадат препоръки за разработване на Джендър стратегия и план за действие.

ЖАР се включи в частта за идентифициране на всички неправителствени организации косвено или директно работещи по проблеми на равнопоставеността. 457 въпросника бяха разпространени по поща и на ръка от ЖАР и ДПБ. 103 от тях попълнени с подробна информация бяха кодирани и вкарани в основната база данни.
Български НПО работещи по проблемите на равнопоставеността

Някои от направените препоръки към Световната банка: Увеличаване на приноса на неправителствените организации в България за постигане на равни възможности:

  • Съществуващите ресурсни организации да оценят работата по проблемите на равнопоставеността, извършена от техните партньори, и да подкрепят подобни бъдещи инициативи.
  • Необходимо е финансиране в подкрепа на действащи мрежи (местни и национални) като потенциална и ефективна инфраструктура в полза на организациите, предоставящи услуги и работещи за развитие на техните общности.
  • Реформите в социалната сфера трябва да насърчават правителството да създаде необходимата правна и финансова среда, включително данъчни облекчения и поръчки за НПО, предоставящи услуги.
  • Насърчаване, подкрепа и организационно укрепване на инициативни групи. Да се вземе предвид и големият брой и разнообразие на рисковите групи от населението.
  • Застъпнически групи - инвестиция в изграждане на капацитет (обучение, създаване на коалиции, работа с медиите, умения за връзки с обществеността и др.).
  • Изграждане на капацитет за прилагане на джендър компонент в националната стратегия за интегриране на малцинствените групи.
  • Инвестиция в изграждане на джендър експертиза на държавните агенции и администрация, включително и събиране на сегрегирани по пол статистически данни и практически методи за прокарване на джендър политика във всички области


Донор: Агенция за социални анализи (АСА)