Bulgarian (Български)English (United Kingdom)

 

Контакти

Адрес:

1463 София, България

бул. Патриарх Евтимий №92

тел./факс: +359 2 952 66 64

 

Обединени Холандски Фондации

Обединени Холандски Фондации за Централна и Източна Европа представляват неформална група от пет основни организации. Това са Foundation for Children's Welfare Stamps, Foundation Het R. C. Maagdenhuis, SkaN Foundation, Oranje Fonds и Janivo Foundation. Целта на съвместната програма на изброените организации е да подкрепят процеса на социална трансформация в страните в преход чрез предоставяне на безвъзмездно финансиране за дейности на неправителствени организации в подкрепа на хора в неравностойно социално положение.

През последните седем години Фондация ЖАР администрира програмата на ОХФ за България. През този период бяха финансирани 150 проекта на обща стойност 2 346 000 евро. Само през 2004 бяха разгледани 77 проекта, като 28 от тях бяха подкрепени с 353 215 евро.