Bulgarian (Български)English (United Kingdom)

 

Контакти

Адрес:

1463 София, България

бул. Патриарх Евтимий №92

тел./факс: +359 2 952 66 64

 

Чарити Ноу Хау

Чарити Ноу Хау (ЧНХ) в партньорство с ЖАР и Фондация "Помощ за благотворителността в България" работи от 1997г. по програма "Знания, Успех, Промяна". Фондация ЖАР осигуряваше на ЧНХ необходимите условия за администриране на програмата до декември 2002 година. Българският екип на ЧНХ регистрира през 2001г. собствена организация Фондация "Работилница за граждански инициативи", която изпълнява програмата в момента в партньорство с британската неправителствена организация "Алавида"(до август 2001г. съществува под името Чарити Ноу Хау).

"Знания, Успех, Промяна" е програма за изграждане на капацитет на малки и/или новосъздадени граждански организации и групи. Програмата предлага обучение за организационно развитие чрез специално разработени обучителни модули, консултации на място и финансова помощ.

През 1997г. беше разработена пилотна програма за подкрепа на 31 организации с обучение и финансова подкрепа за малки проекти насочени към потребностите на техните общности. През 1998г. стартира 13 месечна програма за организации от Софийски регион. Деветнадесет организации участваха в 4 обучителни модула и получиха финансиране за изпълнение на своите практически проекти. През 2000 година стартира 3 годишна програма за развитие на НПО, която обхваща 3 големи региона Хасково, Русе и Варна.