Bulgarian (Български)English (United Kingdom)

 

Контакти

Адрес:

1463 София, България

бул. Патриарх Евтимий №92

тел./факс: +359 2 952 66 64

 

2005:Проект "Справедливи условия за жените, които обличат Европа"

През януари 2005 г. ЖАР започва работа по десет-месечен регионален партньорски проект за условията на труд за жените в шивашката промишленост. Проектът е свързан с международната кампании за чисти дрехи и движението подето от Оксфам за честна търговия и ще се реализира в три страни от региона - България, Македония и Сърбия.

Цели:

 • Да се повиши информираността на обществото относно положението на хората заети в шивашката индустрия в България, Сърбия и Македония
 • Да се предизвикат власт-имащите, както и съответните институции по-ефективно да се заемат с нарушенията на основните човешки и трудови права на преобладаващо женската работна сила в тези предприятия,
 • да се помогне за организирането на хората за защита на правата им
 • да се окаже директна подкрепа на бързо нарастващия брой на "работещите бедни".

Дейности:

 • Организиране на изложба със снимков и звуков материал, която да подчертае местния, национален, регионален и международен аспект на условията на труд в които се произвеждат облекла нерядко за известни и скъпи марки;
 • Организиране на обществен дебати, застъпническа дейност, образователни мероприятия и семинари във всяка една от трите страни в региона.

Целеви групи

 • жените, работещи в шивашките предприятия и техните семейства;
 • синдикатите;
 • НПО;
 • държавните институции;
 • младите хора.

Очакваните резултати:

 • Повишаване информираността на обществото относно положението на работещите в шивашките предприятия в трите страни, които участват в проекта и какво е необходимо да се направи;
 • Увеличен капацитет в организациите, които реализират проекта и възможност да предоставят информация и да правят препоръки към правителството, синдикатите, международното движение за честна търговия и кампанията за чисти дрехи;
 • Увеличаване на натиска върху правителствата и институциите за осъществяване на контрол върху прилагането на законите и санкцииониране на нарушенията и корупцията, като по този начин се постигне подобряване на условията на труд в по-дългосрочен план;
 • Разширяване на възможностите за работа в национални мрежи и мотивиране на основните играчи за участие в общи акции на солидарност и застъпничество;
 • Разширяване на регионалните и международни мрежи работещи в тази област.

Спонсор: НОВИБ