Bulgarian (Български)English (United Kingdom)

 

Контакти

Адрес:

1463 София, България

бул. Патриарх Евтимий №92

тел./факс: +359 2 952 66 64

 

2005:Проект за подкрепа на Националната Мрежа за Равни Възможности

В началото на 2005 година Глобалният фонд за жените одобри проект по предложение на ЖАР. Със средствата от гранта ще се финансират общите оперативни разходи по координацията и функционирането на НМРВ.

Следните дейности, свързани с успешното администриране на Мрежата, ще получат финансова подкрепа за период от една година:

Информационна дейност:

  • Събиране, подреждане и разпространение на информация от Интернет, книги, списания, бюлетини, материали от семинари и конференции;
  • Подготовка и публикуване на месечния бюлетин на ЖАР, включително и на притурката, която се изготвя на ротационен принцип от различни организации членуващи в Мрежата;
  • Редовно публикуване на информация относно проекти и дейности на Мрежата; поддържане на уеб-страницата на ЖАР.

Дейности по набиране на средства и изграждане на капацитет:

  • Консултации по идеи за проекти и възможности за финансиране (донори, програми за България, партньорства и др.), техническа подкрепа в написването на съвместни предложения за проекти;
  • Разпространение на информация относно възможности за участия в обучения и образователни форуми, които се провеждат от ЖАР и от други организации;
  • Набиране на данни за добри практики, идеи и реализирани проекти от страна на партньорските организации, както и от други групи от страната и чужбина;

Съвместни действия и застъпническа дейност:

  • Подкрепа на апели, становища, натиск от страна на НПО, солидарни действия, лобиране, кампании
  • Осъществяване на контакти и връзки с партньорски организации в страната и чужбина и осъществяване на взаимодействие със съществуващи действащи мрежи за само-помощ и подкрепа, като организации на ромски жени, мрежи срещу насилието и др.

Организационни дейности:

  • Планиране, организиране и техническа подкрепа за 5-те работни групи на Мрежата - пет дискусионни срещи, отчитане и мониторинг;
  • Планиране и организиране на Общо събрание на НМРВ

Спонсор: Глобален фонд за жените