Bulgarian (Български)English (United Kingdom)

 

Контакти

Адрес:

1463 София, България

бул. Патриарх Евтимий №92

тел./факс: +359 2 952 66 64

 

Учебен център

Учебният център към фондация ЖАР

е създаден през април 2000г. с основната идея да помага за институционалното укрепване на неправителствените организации и личностното развитие на хората, работещи в полза на обществото. За повече от две години съществуване УЦ излезе от рамките на третия сектор и вече има зад гърба си над 200 проведени обучения с над 3000 участници, работещи в различни сфери на обществения, политическия и стопански живот на страната.

Учебен център ЖАР

предоставя обучения и консултантска помощ във връзка с организационното и финансовото укрепване на НПО; набирането на фондове, източниците на ноу-хау, намирането и създаването на партньорства.

Мисия и цели на УЦ

УЦ на ЖАР предлага различни възможности за образование и обучение с цел утвърждаване на равнопоставеността на жените и мъжете като условие за устойчивото развитие на българското общество.

Обученията са насочени към промяна на нагласите и развиване на по-голяма чувствителност на обществото по отношение на социалнополовите различия и тяхното преодоляване.

Предлаганите обучения спомагат за постигане на просперитет и стабилност и за изграждане на капацитет в областта на организационната и гражданската култура.

Образователните и обучителните програми са предназначени за членове на нестопански организации, представители на изпълнителната власт, на политическите партии и държавните институции.